AKIHO AKITA-INU KENNEL

MOKAITO

Japoniškų Akita-Inu veislynas registruotas Japonijoje ir Lietuvoje

Japanese Akita-Inu kennel registered in Japan and Lithuania

ONCE AN AKITA ALWAYS AN AKITA

VEISĖJA / BREEDER

Rasa Babikienė

" Japoniškų Akita-Inu veisimo programoje koncentruojuos į aukštos genetinės vertės išlaikymą bei gerinimą. Mano tikslas yra išveisti ne tik gražius, bet ir sveikus, draugiškus ( tinkamus gyventi šeimose su vaikais ), stabilios psichikos, aukštas perspektyvas turinčius parodinius šunis."

In The Japanese Akita-Inu breeding program I focus on maintaining and improving high genetic value. My goal is to breed not only beautiful, but also healthy, friendly (suitable for living in families with children), mentally stable, show dogs with high prospects."

  • Ilgametė veisimo patirtis / Many years of breeding experience

  • Dalyvavimas tarptautinėse parodose / Participation in international dog shows

  • Stipriai suformuotos vertybės išlaikant bei gerinant veislės genetinę vertę / Strongly formed values ​​by maintaining and improving the genetic value of the breed

  • Stiprus žinomumas ir rekomendacijos / international notoriety and reccomendations